Hålla fast barn

Hålla fast barn i skolan som får utbrott är inte tillåtet. En pojke har får 100 000 i skadestånd.

Det är svårt i skolorna idag. Inom SIS skulle barnet som får utbrott som inte går att stoppa placerats i låst och tomt rum, d v s isolering. På BUP hade man kunnat ge barnet lugnande och spänna fast det.

Inom skolan jobbar vanliga pedagoger som har ansvar för stora klasser. Ingen har utbildning i hur man tar hand om barn som “lackar ut”. Jag vågar påstå att det blir allt vanligare dessutom.

När jag jobbade inom skolan hade jag 1500 barn på 6 skolor. Det fanns inte många minuter i veckan till varje barn.

Situationen måste ändras!

Barn behöver trygghet. Små barn behöver inte vara på förskolan 11 tim/dag. Små barn behöver närvarande föräldrar. Små barn behöver uppfostras och tas väl om hand.

Inom förskolan behöver man högre personaltäthet.

När tappade vi greppet och hur illa kommer det att bli framöver?

Dödfälla enl. expressen

Expressen

Hur lågt får journalistiken sjunka egentligen?

Ingen jag känner har dött av att hunden slickar dem i ansiktet. Dold dödsfälla – kiss my ass. Människors munnar innehåller betydligt fler orena saker än hundars.

Hundar lär ska ha något decifiserande i saliven och har hjälp många människor att läka sår – DET har jag från verklighet och lång erfarenhet. Ingen har dött. Inte små små barn heller som råkar få en hundpuss.

Vad är det för FEL på dagens tidningar…